Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Certyfikaty i uprawnienia

W trosce o spełnienie wymagań klientów zakład przygotował i wdrożył:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015 - certyfikowany przez UDT CERT.
  • Certyfikat zweryfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 potwierdzający spełnianie wymagań jakościowych w procesach spawalniczych
  • Certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny ze zbiorem norm EN 1090-1

Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów ciśnieniowych oraz dokonywania modernizacji i napraw:

  • Kotłów parowych i wodnych,
  • Zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących i ciekłych zapalnych,
  • Rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
  • Rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów palnych, trujących i żrących,
  • Zbiorników stałych ciśnieniowych.

W zakresie naszych uprawnień nadanych przez UDT jest także naprawa i modernizacja urządzeń dźwigowych takich jak: dźwigniki, podesty ruchome, suwnice, układnice magazynowe, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, wózki jezdniowe, wciągniki, wciągarki, żurawie przenośne i przewoźne, żurawie samochodowe i stacjonarne.

Techniczny poziom wiedzy kadry zarządzającej, personelu technologicznego i spawalniczego oraz załogi na wydziale produkcyjnym są stale weryfikowane przez naszych klientów a także potwierdzane przebytymi szkoleniami i posiadanymi świadectwami Urzędu Dozoru Technicznego

Satysfakcja i zadowolenie dotychczasowych klientów z terenu całej Polski są potwierdzeniem naszego profesjonalnego i indywidualnego podejścia do każdego zadania. Posiadany specjalistyczny sprzęt w połączeniu z wiedzą i zdobytym bogatym doświadczeniem kadry pracowniczej gwarantują wysoką  jakość  świadczonych przez firmę Darbagos usług.

 

gallery

PN-EN ISO 3834-2

gallery

PN-EN 1090-1

gallery

System jakości - Dennice

gallery

ISO 9001 UDT-CERT

gallery

UDT- Naprawa urządzeń

gallery

UDT- Modernizacja urządzeń

gallery

UDT-Wytwarzanie elementów

gallery

UDT-Naprawa urządzeń dźwigowych.

gallery

UDT- Modernizacja urządzeń dźwigowych